صدای مصرف کنندگان

مصرف کنندگان و فروشندگان عزیز شرکت گلستان لطفا پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را درباره محصولات شرکت گلستان به آدرس crm@golestan.com ارسال و یا با شماره 02148634863 تماس بگیرید.
برای مشاهده فلوچارت روش اجرایی مدیریت شکایت مشتریان کلیک کنید