قرعه کشی سفر به جام جهانی

در قرعه کشی گلستان هر یک از مصرف کنندگان محصولات چای (پاکتی و کیسه ای) و ناتس گلستان (تخمه آفتابگردان مغز بادم زمینی، مغز پسته و ...) می توانند در قرعه کشی 10 جایزه سفر به جام جهانی شرکت کنند

برای شرکت در قرعه کشی کافی است کد روی بسته بندی را به شماره ۳۰۰۰۷۴۰۵ پیامک کنید.


اطلاعات تکمیلی این دوره به شرح زیر است:

مهل شرکت در قرعه کشی تا 31 مهرماه 1401 می باشد برندگان قرعه کشی در وب سایت چای گلستان و شبکه های اجتماعی گلستان اعلام خواهد شد.

روش ثبت سریال قرعه کشی

1- ارسال کد قرعه کشی روی محصول به شماره 30007405


ضوابط و نحوه امتیاز دهی سریال های قرعه کشی

معیار نحوه تخصیص
ثبت هر سریال قرعه کشی از طریق پیامک (SMS) 5امتیاز

• انتخاب اسامی برندگان با استفاده از نرم افزار قرعه کشی می باشد و افراد با امتیاز بالاتر دارای شانس بیشتری می باشند. به این ترتیب که هر یک امتیاز به عنوان یک شانس در نظر گرفته می شود که مطابق با جدول فوق الذکر امتیازها محاسبه می گردد.

• صرفاً افرادی در قرعه کشی شرکت داده می شوند که حداقل یک سریال ثبت کرده باشند.

• جوایز و طرح قرعه کشی شامل پرسنل شرکت گلستان نمی باشد

نگه داری بسته محصول تا پایان قرعه کشی الزامی می باشد


کلیه کدهای قرعه کشی که از ابتدای سال 1400 تا پایان مهر ماه 1401 پیامک شده اند در این قرعه کشی شرکت داده می شوند
برندگان قرعه کشی ناتس گلستان 1400

برندگان قرعه کشی محصولات ناتس گلستان مشخص شدند
اولین مرحله قرعه کشی محصولات ناتس گلستان در دی ماه 1400 برگزار شد و 10 برنده خوش شانس مشخص شدند. جایزه هر برنده کمک هزینه خرید موتور چهارچرخ به مبلغ 35میلیون تومان می باشد که بعد از تکمیل مدارک به حساب برندگان واریز خواهد شد کلیه مشتریانی که تا تاریخ 30آذرماه 1400 کد درج شده روی بسته بندی را ارسال کرده اند در این قرعه کشی شرکت داده شده اند
در صورت داشتن هر گونه سوال در اینخصوص و مدارک لازم برای دریافت جایزه می توانید با شماره 02148634863 (صدای مشتری گلستان) تماس بگیرید.


لیست ده برنده خوش شانس
شماره موبایل نام برنده ردیف
910***3827 در مرحله تکمیل مدارک 1
937***3366 در مرحله تکمیل مدارک 2
912***5472 در مرحله تکمیل مدارک 3
935***2929 در مرحله تکمیل مدارک 4
916***7926 در مرحله تکمیل مدارک 5
936***5290 در مرحله تکمیل مدارک 6
914***2350 در مرحله تکمیل مدارک 7
917***0420 در مرحله تکمیل مدارک 8
910***1220 در مرحله تکمیل مدارک 9
918***7933 در مرحله تکمیل مدارک 10

برندگان سومین مرحله قرعه کشی چای گلستان آذر 1400

سومین سری از برندگان قرعه کشی چای گلستان مشخص شدند
سومین مرحله قرعه کشی چای گلستان آبان 1400 برگزار شد و 33 برنده خوش شانس قرعه کشی مشخص شدند. جایزه هر برنده 21 میلیون تومان می باشد. جوایز بعد از تکمیل برندگان و انجام امور اداری به حساب برندگان واریز می شود.
در صورت داشتن هر گونه سوال در اینخصوص و مدارک لازم برای دریافت جایزه می توانید با شماره 02148634863 (صدای مشتری گلستان) تماس بگیرید.
برای شرکت در قرعه کشی های آینده چای گلستان کافی است کد روی بسته بندی محصولات چای گلستان را به شماره ۳۰۰۰۷۴۰۵ پیامک کنید. نگه داری بسته چای تا پایان قرعه کشی الزامی می باشد.

ویدیو سومین مرحله قرعه کشی چای گلستان


لیست 33 برنده خوش شانس مرحله سوم
>
شماره موبایل ردیف
09135***228 1
09057***205 2
09058***973 3
09152***521 4
09931***110 5
09379***422 6
09370***209 7
09113***481 8
09305***263 9
09113***986 10
09394***398 11
09197***252 12
09914***877 13
09394***981 14
09052***576 15
09151***729 16
09167***616 17
09124***657 18
09153***206 19
09107***905 20
09037***653 21
09189***414 22
09101***950 23
09191***919 24
09190***107 25
09356***334 26
09155***191 27
09300***52828
09105***771 29
09190***986 30
09129***805 31
09130***318 32
09127***600 33

محصولات مشمول این طرح شامل انواع چای کیسه ای دارای کد قرعه کشی و چای پاکتی 500 گرمی گلستان می باشد

برندگان دومین دوره قرعه کشی چای گلستان فروردین 1400

دومین سری از برندگان قرعه کشی چای گلستان مشخص شدند
سومین مرحله قرعه کشی چای گلستان آبان 1400 برگزار خواهد شد
برای شرکت در قرعه کشی کافی است کد روی بسته بندی را به شماره ۳۰۰۰۷۴۰۵ پیامک کنید نگه داری بسته چای الزامی می باشد. جایزه قرعه کشی 21 میلیون تومان برای هر برنده می باشد جوایز بعد از تکمیل برندگان و انجام امور اداری به حساب برندگان واریز می شود در صورت هر گونه سوال در اینخصوص می توانید با شماره 02148634863 تماس بگیرید

مشاهده ویدیو مرحله دوم قرعه کشی چای


33 برنده خوش شانس مرحله دوم
شماره موبایل نام برنده ردیف
09037***311 خدیجه حمزه ای 1
09151***361 محمد ابراهیم مداح 2
09111***825 سید رضا سیدی 3
09369***879 اكرم منوحی 4
09157***648 در مرحله تکمیل مدارک 5
09163***105 سید جمال خراسانی 6
09111***390 كریم عبدلله زداه 7
09159***300 مرتضی اكرمی 8
09390***191 معصومه مومنی 9
09148***405 حیدر قندچی 10
09011***091 محمد علی غلامی 11
09335***195 ژانت زغیان 12
09036***593 محمد حسین زارع زاده 13
09194***068 در مرحله تکمیل مدارک 14
09102***145 رضا افشار نجفی 15
09192***775 حسین امینی 16
09014***195 در مرحله تکمیل مدارک 17
09155***976 در مرحله تکمیل مدارک 18
09183***515 در مرحله تکمیل مدارک 19
09109***403 رضا قرخانی 20
09905***513 فائزه صاحبان 21
09914***508 در مرحله تکمیل مدارک 22
09150***586 امین قربانی 23
09351***648 متیرا فلاح 24
09123***693 محمد محسنی 25
09128***289 مهرداد خسروی 26
09137***129 عباس فرح بخش 27
09159***580 زهرا وامری خواه 28
09126***100 در مرحله تکمیل مدارک 29
09119***793 در مرحله تکمیل مدارک 30
09158***400 در مرحله تکمیل مدارک 31
09127***210 مهدی قدس 32
09028***575 محمد رضا ولی زاده 33

محصولات مشمول این طرح شامل انواع چای کیسه ای دارای کد قرعه کشی و چای پاکتی 500 گرمی گلستان می باشد
برندگان اولین دوره قرعه کشی چای گلستان 1399

اولین سری از 99 برنده خوش شانس قرعه کشی چای گلستان مشخص شدند
برای شرکت در قرعه کشی کافی است کد روی بسته بندی را به شماره ۳۰۰۰۷۴۰۵ پیامک کنید مهلت شرکت در قرعه کشی تا خرداد 1400 می باشد. نگه داری بسته چای الزامی می باشد. جایزه قرعه کشی 21 میلیون تومان برای هر برنده (به صورت واریز ماهیانه 70 میلیون ریال به مدت 3ماه) می باشد


مشخصات 33 برنده اول قرعه کشی

شماره موبایل نام برنده ردیف
91996***35 در مرحله تکمیل مدارک 1
92129***30 خانم فاطمه قاصدی 2
91199***26 در مرحله تکمیل مدارک 3
93550***50 در مرحله تکمیل مدارک 4
91884***01 در مرحله تکمیل مدارک 5
93560***48 در مرحله تکمیل مدارک 6
90180***03 در مرحله تکمیل مدارک 7
91190***16 جواد اصفهانی 8
91642***65 در مرحله تکمیل مدارک 9
91240***18 در مرحله تکمیل مدارک 10
93579***21 در مرحله تکمیل مدارک 11
91244***60 در مرحله تکمیل مدارک 12
99106***11 در مرحله تکمیل مدارک 13
93988***15 در مرحله تکمیل مدارک 14
91593***27 در مرحله تکمیل مدارک 15
99255***20 در مرحله تکمیل مدارک 16
93639***76 در مرحله تکمیل مدارک 17
91970***62 در مرحله تکمیل مدارک 18
91677***51 در مرحله تکمیل مدارک 19
93003***83 در مرحله تکمیل مدارک 20
91203***70 در مرحله تکمیل مدارک 21
93669***56 در مرحله تکمیل مدارک 22
91338***68 در مرحله تکمیل مدارک 23
91215***55 در مرحله تکمیل مدارک 24
91698***91 در مرحله تکمیل مدارک 25
91677***13 در مرحله تکمیل مدارک 26
90219***64 در مرحله تکمیل مدارک 27
93543***16 در مرحله تکمیل مدارک 28
91510***35 جواد زوهانی 29
91141***37 در مرحله تکمیل مدارک 30
92200***65 در مرحله تکمیل مدارک 31
91170***53 در مرحله تکمیل مدارک 32
91620***25 مسلم ايزد خواه 33

محصولات مشمول این طرح شامل انواع چای کیسه ای دارای کد قرعه کشی و چای پاکتی 500 گرمی گلستان می باشد
قرعه کشی چای گلستان

در قرعه کشی بزرگ چای گلستان هر یک از مصرف کنندگان چای پاکتی و تی بگ گلستان می توانند در قرعه کشی 99کارت بانکی گلستان با واریز ماهیانه 70 میلیون ریال برای هر برنده، به مدت سه ماه شرکت کنید تاریخ برگزاری قرعه کشی متعاقبا اعلام خواهد شد
برای شرکت در قرعه کشی کافی است کد روی بسته بندی را به شماره ۳۰۰۰۷۴۰۵ پیامک کنید.


اطلاعات تکمیلی این دوره به شرح زیر است:

مهلت شرکت در قرعه کشی تا خرداد 1400 می باشد برندگان قرعه کشی در وب سایت چای گلستان و شبکه های اجتماعی گلستان اعلام خواهد شد.

روش ثبت سریال قرعه کشی

1- ارسال کد قرعه کشی روی محصول به شماره 30007405


ضوابط و نحوه امتیاز دهی سریال های قرعه کشی

معیار نحوه تخصیص
ثبت هر سریال قرعه کشی از طریق پیامک (SMS) 100 امتیاز

• انتخاب اسامی برندگان با استفاده از نرم افزار قرعه کشی می باشد و افراد با امتیاز بالاتر دارای شانس بیشتری می باشند. به این ترتیب که هر یک امتیاز به عنوان یک شانس در نظر گرفته می شود که مطابق با جدول فوق الذکر امتیازها محاسبه می گردد.

• صرفاً افرادی در قرعه کشی شرکت داده می شوند که حداقل یک سریال ثبت کرده باشند.

• جوایز و طرح قرعه کشی شامل پرسنل شرکت گلستان نمی باشد

• کارت یا پاکت چای دارای کد قرعه کشی را تا زمان اعلام نتایج قرعه کشی نزد خود نگه دارید.


محصولات مشمول این طرح شامل انواع چای کیسه ای دارای کد قرعه کشی و چای پاکتی گلستان می باشدبرندگان قرعه کشی هفته های میلیونی گلستان

قرعه کشی هفته های میلیونی گلستان از شهریورماه تا اسفند ماه ۹۶ در بین مصرف کنندگان چای پاکتی و تی بگ گلستان برگزار شد اسامی برندگان جوایز ۲۰۰ میلیون ریالی گلستان به شرح زیر می باشد:

برندگان هفته های میلیونی ۱۳۹۶


هفته های میلیونی چای گلستان با طعم جایزه

در قرعه کشی هفته های میلیونی چای گلستان هر یک از مصرف کنندگان چای گلستان می توانند برنده جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی گلستان باشند. قرعه کشی ها هر پنج شنبه ساعت ۸ شب در مسابقه بین المللی دستپخت از شبکه یک سیما برگزار خواهد شد.
برای شرکت در قرعه کشی کافی است کد روی بسته بندی را به شماره ۳۰۰۰۷۴۰۵ پیامک کنید.


اطلاعات تکمیلی این دوره به شرح زیر است:

مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان اسفند ۱۳۹۶ می باشد. برنده قرعه کشی هر هفته در برنامه دستپخت٫ وب سایت چای گلستان و شبکه های اجتماعی گلستان اعلام خواهد شد.

روش های ثبت سریال های قرعه کشی

1- ارسال کد قرعه کشی روی محصول به شماره 30007405
2- و یا ثبت نام در وب سایت سرزمین گلستان golestanland.com و مراجعه به قسمت ثبت سریال قرعه کشی


ضوابط و نحوه امتیاز دهی سریال های قرعه کشی

معیار نحوه تخصیص
ثبت هر سریال قرعه کشی از طریق پیامک (SMS) 100 امتیاز
ثبت هر سریال قرعه کشی از طریق سرزمین گلستان 100 امتیاز

• انتخاب اسامی برندگان با استفاده از نرم افزار قرعه کشی می باشد و افراد با امتیاز بالاتر دارای شانس بیشتری می باشند. به این ترتیب که هر یک امتیاز به عنوان یک شانس در نظر گرفته می شود که مطابق با جدول فوق الذکر امتیازها محاسبه می گردد.

• صرفاً افرادی در قرعه کشی شرکت داده می شوند که حداقل یک سریال ثبت کرده باشند.

• جوایز و طرح قرعه کشی شامل پرسنل شرکت گلستان نمی باشد

• قرعه کشی در ایام عزاداری برگزار نخواهد شد.

• کارت یا پاکت چای دارای کد قرعه کشی را تا زمان اعلام نتایج قرعه کشی نزد خود نگه دارید.


محصولات مشمول این طرح شامل انواع چای کیسه ای دارای کد قرعه کشی و چای پاکتی 500 گرمی گلستان می باشدبرندگان خوش شانس نهمین دوره قرعه کشی چای گلستان

برندگان جوایز 5 دستگاه خودرو و 300 سکه بهار آزادی قرعه کشی شرکت گلستان در تاریخ پانزدهم تیرماه و طی مراسمی که در هتل نارنجستان استان مازندران برگزار شد، مشخص گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گلستان، در این مراسم که با حضورمدیران و دست‌اندرکاران شرکت گلستان و با اجرای جواد خیابانی مجری صدا و سیما برگزار شد، قرعه کشی در 3 مرحله و بین مصرف کنندگان چای گلستان، مشترکین و عوامل فروش شرکت گلستان به اجرا درآمد و طی آن برندگان جوایز این مراسم شامل خودروهای سانتافه، سورنتو، سراتو، ریو، پژو 206، پراید و 300 سکه بهار آزادی مشخص شدند.

نتایج قرعه کشی

در مرحله اول قرعه کشی که با روش دستی گوی و گردانه، در بین مشترکین شرکت گلستان انجام ‌شد، امیر عبدا... زاده از مشهد برنده یک دستگاه خودرو پیکانتو، حسین بیدگلی از فروشگاه خانواده اصفهان برنده یک دستگاه خودروی ریو، حمید رضا شیخعلی از فروشگاه تک کرج برنده یک دستگاه خودروی سراتو و حسین گلابی نیا از فروشگاه آفتاب مهتاب ایلام برنده یک دستگاه خودروی سورنتو شدند.
در ادامه مرحله اول انتخاب برندگان میان مشترکین نیز 300 سکه طلا با نرم افزار تدوین شده توسط گروه انفورماتیک شرکت گلستان قرعه‌کشی شد و برندگان نیز مشخص شدند.

نتایج قرعه کشی مشترکین گلستان

نتیجه قرعه کشی مشترکین گلستان

مرحله دوم قرعه‌کشی نیز رقابت میان مصرف‌کنندگانی بود که در بازه زمانی اول دی ماه 95 تا پنجم تیرماه 96 از محصولات چای گلستان خرید کرده و کد قرعه‌کشی خود را به صورت پیامکی ارسال و یا در وب سایت ثبت کرده بودند. در این مرحله نیز خودروی سانتافه به آقای پور ملک محمدی از شهرستان میبد رسید.

نتیجه قرعه کشی مصرف کنندگان گلستان

قرعه‌کشی مرحله سوم بین عوامل فروشی که در محل سالن همایش هتل نارنجستان ایزد شهر حضور داشتند برگزار شد. در این مرحله مونا عقلمندی خاکی به خودروی پراید و علیرضا فضلی از جمع 7 سرپرست فروش به خودروی پژو 206 دست یافت.
ویدیو مراسم قرعه کشی و تحویل جوایز به برندگان در شبکه های اجتماعی گلستان بارگذاری خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر از وب سایت شرکت گلستان بازدید کنید.

اینستاگرام شرکت گلستان
کانال تلگرام شرکت گلستان


قرعه کشی محصولات گلستان

شركت گلستان به منظور قدردانی از مصرف كنندگان وفادار خود كه همواره حامی این شركت بوده و در جهت بهبود كیفیت محصولات یاری رسانده اند، به صورت دوره ای و در مناسبت های مختلف اقدام به برگزاری قرعه كشی مصرف كنندگان گلستان می نماید.

برندگان دوره هفتم
برندگان دوره هشتم