برندگان قرعه کشی گلستان

برندگان خوش شانس قرعه کشی هفته های میلیونی گلستان

اسامی برندگان قرعه کشی چای گلستان به شرح زیر می باشد

هفته اول خانم زهرا سندگل از سرخس
هفته دوم آقای علی جهان پناه از آمل
هفته سوم آقای حفیظ اله بیگلری از اصفهان
هفته چهارم خانم دلشاد جهان آرا از تهران
هفته پنجم آقای جواد ستاری از اسلام شهر

نتایج قرعه کشی گلستان
هفته ششم آقای محمد رفاهتی از رشت
هفته هفتم خانم خدیجه علی دوستی از ورامین
هفته هشتم آقای محمد رضا پازوکی از تهران
هفته نهم آقای احمد ناطقی از اراک
هفته دهم آقای بیژن مسیبی از تنکابن

نتایج قرعه کشی گلستان
هفته یازدهم خانم زینب عینی از اردبیل
هفته دوازدهم خانم نرگس آذربایجانی از اصفهان
هفته سیزدهم خانم معصومه مروتی از تهران
هفته چهاردهم خانم مهناز نجفی از زنجان
هفته پانزدهم آقای شهرام جعفری از کرج

نتایج قرعه کشی گلستان
هفته شانردهم شماره همراه ۰۹۳۸۴۴****
هفته هفدهم آقای علیرضا غفاری از تهران
هفته هجدهم آقای فیروز سیفی از ساری
هفته نوزدهم خانم فاطمه مالمیری از همدان
هفته بیستم خانم هنگامه هیربد از تهران

نتایج قرعه کشی گلستان
نتایج قرعه کشی گلستان
نتایج قرعه کشی گلستان
نتایج قرعه کشی گلستان