استخدام در شرکت گلستان
فرصتهای شغلی

گلستان همواره پذیرای متخصصینی است که به باورهای گلستان در صورتی که کار در محیطی پویا و پر تحرک را دوست دارید و نمی خواهید بقیه عمر خود را در انجام کاری تکراری سپری کنید، مشخصات خود را از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید. این مشخصات به دقت بررسی و در بانک اطلاعات متقاضیان کار نگهداری می شود تا در زمان مقتضی از آن استفاده شود.